Ачаалж байна...

24-4367
24-3727

Энэ долоо хоногийн аялал

Өнөөдөр: 2018-02-24

Галт тэрэгний цагийн хуваарь, зогсолт

МТЗ-005 Улаанбаатар - Москва

МТЗ-263 Улаанбаатар - Иркутск

РЖД-263 Улаанбаатар - Иркутск

МТЗ-024 Улаанбаатар - Бээжин

КЖД-024 Улаанбаатар - Бээжин

МТЗ-034 Улаанбаатар - Хөх хот

МТЗ-022 Улаанбаатар - Эрээн

КЖД-003 Пекин - Москва

КЖД-004 Москва - Пекин

МТЗ-006 Москва - Улаанбаатар


eticket.ubtz.mn © 2013 УБТЗ - ХНН